Arabiska mäns mobbade kroppar


  • Teater Tribunalen, Tensta Konsthall och Röda Sten
  • 2010
  • Mellika Melouani Melani, Bengt Gomér, Daniel Andersson 

Ett performance som undersökte frågor kring appropriering och våld.