Broderskap - Drömmar och demokrati


  • Gävleborg folkteater
  • 2018
  • Dramatiker: Jens Peter Karlsson
  • Regi: Henrik Dahl
  • Ensemble: Anna Pareto och Binyam Haile
  • Fotograf: Henrik Dahl

Broderskap är berättelsen om två bröder. Den ene dramatiker på vänsterkanten. Den andre en chef i ett kommunalt bolag som visar sig hysa allt starkare högerextrema åsikter. De delar samma bakgrund i en mindre svensk stad, men har dragit helt olika slutsatser utifrån deras gemensamma erfarenheter.

Broderskap undersöker hur en radikaliseringsprocess kan förändra någons hela världsbild på ett par månader och i grunden omstöpa en person. Vad händer när familjebanden testas till bristningsgränsen? Kan brödernas relation någonsin bli densamma igen?

Pjäsen spelades för förstagångsväljare i gymnasiet och gavs även som offentlig föreställning.