Hej. Jag heter Fatima.


En kortfilm/performance om ägandeskap av Tensta Träff 2021.

  • Regi, foto och klippning: Binyam Haile
  • Fatima: Sesen Haile
  • Ensemble: Elever från Kulturskolan
  • Text: EMAU
  • Musik: Sade, Johnny Greenwood och Whitney Houston

Visades på Tensta Konsthalls utställning ‘Phantoms of the Commons’ oktober 2021 - mars 2022