Svansar på heliga kor


  • Performance och installation med masker, kostym och manus: Alma Winkler. 
  • Konstfacks vårutställning 
  • 2013
  • Ensemble: Binyam Haile, Anna Wadstöm, Marcus Johansson med flera